МОВА ИНТЕРФЕЙСУ
Лист Нам Професіонали
для професіоналів
Про Нас
Укр  Рус
Головна
Агропромислова Сучасна Посилена Ізоляція
ПРОДУКЦІЯ
«Суха технологія» монтажу дозволяє проводити монтажні роботи за будь-яких погодних умов, навіть в зимовий період...
ПРО НАС
Компанія АСПІ була створена в 1994 році як постачальних західноєвропейських ізоляційних матеріалів на українські підприємства харчової промисловості...
VIP ПАРТНЕРИ ПРО НАС
Ми поставили запитання деяким керівникам компаній, які скористалися нашими послугами:

1. Чому саме «АСПІ»? (Як Ви вибрали «АСПІ» серед багатьох конкурентів?)
2. Які переваги Ви отримали при співпраці з «АСПІ»?
3. Чи задоволені Ви співпрацею з «АСПІ»? (Чим саме?)
4. Як Ви оцінюєте кваліфікацію «АСПІ»?
Інженер з впровадження технічних проектів Крук Олександр Миколайович
Генеральний директор Вівсик Сергій Ананійович
Технічний директор Збаранський Володимир Васильович

1. «Кока-Кола Беверіджиз Україна», це насамперед компанія іноземних інвесторів, в будівництві якої приймали участь безліч іноземних та вітчизняних компаній. Фірма «АСПІ» у нас з’явилась як субпідрядник. Але ми, як технічний відділ були шоковані, спостерігаючи за якістю та оперативністю проведення монтажних робіт. Саме тому ми рекомендуємо «АСПІ» іноземним ком- паніям.

2. За цією компанією практично не по- трібен «нагляд». Монтажний персонал про- фесійно знає свою справу, за всіма монтаж- ними роботами пильно слідкують інженери «АСПІ».

3. Наша компанія працює згідно міжна- родних систем управління та якості, і буді- вельні організації також повинні відповіда- ти цим нормам, і «АСПІ» відповідає!

4. Все, що виконано «АСПІ» вирізняється від робіт їх конкурентів в позитивну сторону.

1. Компанію «АСПІ» ми знаємо як кращу серед вітчизняних спеціалізованих мон- тажних організацій вже багато років. Варто сказати, що за цей період вона стала нашим стратегічним партнером.

2. Які переваги? Найперше — це поряд- ність генерального менеджменту, високий рівень підготовки монтажного персоналу та його технічне забезпечення.

3. Ми отримали справжню європейську якість по українським цінам. Тому будівни- цтво нових найсучасніших морозильних комплексів в 2008 році ми довірили саме цій компанії. І вона нас не підвела!

4. Зрозуміло, що підприємства нашого рівня працюють лише з ліцензійними буді- вельними організаціями, котрі володіють для проведення таких робіт всім необхід- ним пакетом документів та дозволів. «АСПІ» та її персонал відповідають цим вимогам.

1. Нам є з ким порівнювати стиль робо- ти «АСПІ», він не схожий на інших, навіть на іноземців. «АСПІ» — це, насамперед, якість та вишкіл її працівників. Компанія за якістю нічим не поступаюється аналогічним захід- ноєвропейським фірмам в своїй галузі.

2. Крім якості, відмітимо оперативність та можливість отримувати необхідні нам роботи в безпроцентний кредит.

3. Монтажні бригади «АСПІ» осна- щені найсучаснішими європейськими мікроавтобусами-лабораторіями, що дозво- ляє їм в стислі строки пересувати на об’єкти свої монтажні групи. Професійний персо- нал здатний проводити роботи навіть при наявності діючого обладнання!

4. За період нашого співробітництва якщо і виникали якісь проблеми на змон- тованих «АСПІ» об’єктах — то це виключно різні механічні пошкодження, іноді нанесені нашим персоналом в процесі експлуатації. До речі, проблеми оперативно усувались цією компанією одразу після наданих нами повідомлень.

 
Головний інженер Шмаргович Антон Антонович
Директор Полторак Ігор Миколайович
Хорватія

провідний інженер Velimir Rogulja

1. ТОВ «Форнетті-Україна», та ТОВ «Фор- нетті-Закарпаття» — це сучасні харчові під- приємства, що збудовані виключно на іно- земних інвестиціях. Для будівництва наших підприємств була задіяна українська компа- нія «АСПІ», що своїми високими показника- ми задовольнила наших інвесторів.

2. Ми змогли заощадити кошти інвесторів, та виконати необхідні роботи в стислі строки. «АСПІ», єдина українська компанія, що пра- цювала на будівництві наших заводів. Роботи виконувались шаленими темпами при відпо- відній високій якості. Працюючи пліч-о-пліч з іноземними будівельними компаніями «АСПІ» завоювала й чималий авторитет і серед них.

3. Оскільки я тривалий час проживав і працював за кордоном, то мене тішить, що Україна суттєво почала змінюватись на краще завдяки іноземним інвестиціям. І прикладом цьому може бути «АСПІ». Завдяки цій компанії «Форнетті» так швидко запрацювала на укра- їнському ринку.

4. «АСПІ» оцінюю як висококваліфіковану фірму, яка не поступається іноземним конку- рентам ні в технічному оснащенні, ні в про- фесійних знаннях.

1. Для нас «АСПІ», це компанія нової ін- женерної генерації та мислення.

2. Звичайно це якість, швидкість та есте- тична краса виконаних цією фірмою робіт. Адже ізольовані цією компанією комунікації та інженерні споруди не лише заощаджують нам енергоносії, а й своїм достойним вигля- дом прикрашають наш завод.

3. Задоволені тим, що на Україні, і на- самперед в нашому регіоні, є компанія з дуже високим рівнем відповідальності. За- доволені тим, що маючи такого партнера ТМ «Тульчинка» здатна отримувати його послуги зі значною відстрочкою платежів.

4. Всі двері холодильних камер на на- шому підприємстві виготовлені «АСПІ», і жодна з них до цього часу не вийшла з ладу. Я переконаний, що це вже характери- зує кваліфікацію цього підприємства.

1. Наша компанія займається постачан- ням та наладкою сучасного технологічного обладнання для гігантів харчової промисло- вості по всій Європі. Коли постало питання по залученню компанії для виконання ізо- ляційних робіт на змонтованому нами об- ладнанні, ми переглянули десяток фірм, що фахово цим займаються на Україні. На жаль, жодна з них не задовольнила наші вимо- ги. Постало питання про залучення наших хорватських підприємств. Але за порадою «Кока-Кола Бевіріджиз Україна» ми зверну- лись з пропозицією до компанії «АСПІ», і по- бачили, що вона цілком відповідає за всіма показниками нашим вимогам.

2. По-перше, ми отримали прекрасну вартість робіт, при тому, що контракти між нами були укладені в євро. По-друге, ми отримали надійного партнера, який забез- печив нам якість монтажних робіт і терміни їх виконання на найвищому рівні!

3. Так, задоволені, і в подальшому реко- мендуємо залучати її до виконання анало- гічних робіт в Україні нашим колегам з Італії та Франції.

4. Можу сказати, що це надзвичайно кваліфікована фірма, яка здатна скласти не- погану конкуренцію навіть іноземним євро- пейським компаніям. Адже, крім необхідної інженерної підготовки "АСПІ" достойно оснащена технічно.

Головна | Про Нас | Продукція | Партнери | Галерея | Наші Координати
Copyright © Агропромислова Сучасна Посилена Ізоляція